Pallet nhựa, pallet kê, tấm lót kê, pallet mới

Việt Nhật chuyên  cung cấp các sản phẩm pallet nhựa mới được sản xuất tại Việt Nam với 100% nhựa HDPE, chịu được tải trọng nặng, dùng cho giá kệ hàng, sử dụng cho xe nâng động cơ. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp đầy đủ chủng loại pallet nhựa, nội ngoại
Pallet nhua moi, pallet nhựa mới, pallet nhua, pallet nhựa

HO410982E (KT:1090*820*128mm)
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet nhựa
Model: HO410982E
- KT: 1090*820*128mm
- Số đường nâng: 4
- Tải trọng động: 1000kg
- Tải trọng tĩnh: 1000kg
- Chất liệu nhựa: PPC
- Tự trọng: 6.6kg

 
[Pallet nhựa PL16-LK]
Pallet nhựa PL16-LK
 
Model: PL16-LK

- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan ô cửa số.

- Kích thước: 1200*1200*150

- Tải trọng động: 2000kg

- Tải trọng tĩnh: 4000kg

 
[Pallet nhựa PL15-LK]
Pallet nhựa PL15-LK
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet Nhựa, Pallet kê hàng

- Model: PL15-LK

- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan ô cửa số.

- Kích thước: 1100*1100*125

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh: 3000kg

- Trọng lượng: 7.5kg

 
[Pallet nhựa PL12-LK]
Pallet nhựa PL12-LK
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet Nhựa, Pallet nhựa kê hàng

- Model: PL12-LK

- Mặt lưới có lõi thép, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan ô cửa số.

- Kích thước: 1200*1000*150

- Tải trọng động: 2400kg

- Tải trọng tĩnh: 5000kg

- Trọng lượng: 21kg

  [Pallet nhựa PL11-LK]
Pallet nhựa PL11-LK
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet Nhựa , pallet kê hàng

- Model: PL11-LK

- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan 3 thanh theo chiều 1200mm.

- Kích thước: 1200*1000*150

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh: 4000kg

- Trọng lượng: 14.4kg

 
[Pallet nhựa PL10-LK]
Pallet nhựa PL10-LK
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet Nhựa , pallet kê hàng

- Model: PL11-LK

- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan 3 thanh theo chiều 1200mm.

- Kích thước: 1200*1000*150

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh: 4000kg

- Trọng lượng: 14.4kg

 
[Pallet nhựa PL09-LK]
Pallet nhựa PL09-LK
 
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet Nhựa, Pallet kê một mặt

- Model: PL09-LK

- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan ô cửa sổ.

- Kích thước: 1100*1100*150

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh: 3000kg

- Trọng lượng: 11kg

[Pallet nhựa PL08-LK]
Pallet nhựa PL08-LK
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet Nhựa, Pallet nhựa kê hàng loại một mặt

- Model: PL08-LK

- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan ô cửa sổ.

- Kích thước: 1200*1000*145

- Tải trọng động: 600kg

- Tải trọng tĩnh: 2400kg

- Trọng lượng: 9.75kg [PL06-LK]
PL06-LK
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet Nhựa

- Model: PL06-LK

- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan 3 thanh.

- Kích thước: 1100*1100*150

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh: 4000kg

- Trọng lượng: 18.5kg

[PL05-LK]
PL05-LK
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet Nhựa

- Model: PL05-LK

- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan ô cửa số.

- Kích thước: 1200*1000*150

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh: 4000kg

- Trọng lượng: 22.5kg

 
[PL04-LK]
PL04-LK
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet Nhựa

- Model: PL04-LK

- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan 3 thanh theo chiều dài 1200mm.

- Kích thước: 1200*1000*150

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh: 4000kg

- Trọng lượng: 17kg

 
[PL01-LK]
PL01-LK
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet Nhựa

- Model: PL01-LK

- Mặt lưới, lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy, đan 3 thanh theo chiều dài 1200mm.

- Kích thước: 1200*800*180

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh: 4000kg

- Trọng lượng: 18kg

  [PL07-LS]
PL07-LS
 
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet nhựa một mặt 

- Model PL07-LS

- Mặt lưới, lọai 4 chân

- Lọai 1 mặt dùng kê hàng

- Kích cỡ Dài 600 x Rộng 600 x Cao 100 mm

- Tải trọng tĩnh :1000kg

- Trọng lượng : 2.95Kg

- Không tĩnh điện, thoát hơi chống ẩm

- Hàng Việt Nam mới 100%

[PL04-LS]
PL04-LS

Pallet Nhựa

- Model PL04-LS

- Mặt lưới, lọai 6 chân

- Lọai 1 mặt 2 đường nâng dùng cho xe nâng máy

- Kích cỡ Dài 1000 x Rộng 600 x Cao 100 mm

- Tải trọng động: 500kg

- Tải trọng tĩnh :1000kg

- Trọng lượng : 5.4Kg

- Không tĩnh điện, thoát hơi chống ẩm

- Hàng Việt Nam mới 100%

 
 
[Pallet nhựa PL03-LS]
Pallet nhựa PL03-LS
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet nhựa một mặt  

- Model PL03-LS

- Mặt lưới, lọai 9 chân

- Lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy

- Kích cỡ Dài 1200 x Rộng 1200 x Cao 78 mm

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh :3000kg

- Trọng lượng : 12Kg

- Không tĩnh điện, thoát hơi chống ẩm

- Hàng Việt Nam mới 100%

 
[PL02-LS]
PL02-LS
 
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet nhựa một mặt  

- Model PL02-LS

- Mặt lưới, lọai 9 chân

- Lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng máy

- Kích cỡ Dài 1200 x Rộng 1000 x Cao 78 mm

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh :3000kg

- Trọng lượng : 12.5Kg

- Không tĩnh điện, thoát hơi chống ẩm

- Hàng Việt Nam mới 100% [PL01-LS]
PL01-LS
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet nhựa một mặt  

- Model PL01-LS

- Mặt lưới, lọai 9 chân

- Lọai 1 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng tay và máy

- Kích cỡ Dài 1200 x Rộng 1000 x Cao 150 mm

- Tải trọng động: 1000kg

- Tải trọng tĩnh :3000kg

- Trọng lượng : 15.5Kg

- Không tĩnh điện, thoát hơi chống ẩm

- Hàng Việt Nam mới 100%

 
[PL02-HG]
PL02-HG

 

Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 
Pallet nhựa một mặt 


- Model PL02-HG

- Mặt lưới

- Lọai 2 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng máy

- Kích cỡ Dài 1200 x Rộng 1100 x Cao 145 mm

- Tải trọng động: 1500kg

- Tải trọng tĩnh :4000kg

- Trọng lượng : 24Kg

- Không tĩnh điện, thoát hơi chống ẩm

- Hàng Việt Nam mới 100%

 
 
[PL01-HG]
PL01-HG
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet nhựa một mặt  

- Model PL01-HG

- Mặt kín

- Lọai 2 mặt 4 đường nâng dùng cho xe nâng máy

- Kích cỡ Dài 1200 x Rộng 1000 x Cao 145 mm

- Tải trọng động: 1500kg

- Tải trọng tĩnh :5000kg

- Trọng lượng : 25Kg

- Không tĩnh điện, thoát hơi chống ẩm

- Hàng Việt Nam mới 100%

 
[Pallet nhựa]
Pallet nhựa
 
 
Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

Pallet nhựa một mặt màu đỏ

- Model PL03LS

- Mặt để hàng (Mặt A - Side B): đan lưới

- Mặt đế (Mặt B - Side B): 9 chân đan thanh

- Số đường nâng :4

 - Dùng được cho cả Xe nâng tay & Xe nâng động cơ

- Kích cỡ Dài 1200 x Rộng1000 x Cao78mm

- Tải trọng động: 800kg

- Tải trọng tĩnh :3000kg

- Trọng lượng : 13.5Kg

- Không tĩnh điện, thoát hơi chống ẩm

- HàngViệt Nam mới 100%

Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong 

[Pallet nhựa]
Pallet nhựa
 

Một mặt mặt bông màu đỏ

 PL01LS

- Mặt để hàng (Mặt A) đan lưới

- Mặt đế (Mặt B -): 9 chân đan thanh

- Số đường nâng:  4

- Dùng được cho cả xe nâng tay & xe nâng động cơ

- Kớch cỡ: Dài 1200 x Rộng 1000 x Cao 150mm

- Tải trọng động : 1000kg

- Tải trọng tĩnh : 3000kg

- Không tĩnh điện, thoát hơi chống ẩm

- Hàng Việt Nam  mới 100%

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT

Hotline: 0915 814 288 Nguyễn Trong   Sky & Yahoo :  trongvietnhat 

Trụ sở : 66 Lưu Chí Hiếu - P. Tây Thạnh - Q. Tân Phú - HCM     * Chi Nhánh :41/35 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

ĐC Trưng bày: 58/9 QL 1A, Âp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn     * Kho: KCN Vĩnh Lộc, Bình chánh, TP. HCM

Chi Nhánh TP. Đà Nẵng
 Holine 0915 814 288 Nguyễn Trong


Email: vnkd06@xenang.com.vn -  Website: http://www.xenangbishamon.com

 
Liên Hệ: Nguyễn Trong 0915814288
4.6Đăng ngày: 23.09.2017 | Hết hạn: 17.12.2017 | Đã xem:1316 | Thích:0 | Báo xấu:0 | Quan tâm: 329
Google+
Đối tác quảng cáo: Bánh Trung Thu - Vé Máy Bay - Nhà Đất - Thiết kế website - Xe mô hình - Rao vặt - Truyện cười - Phần mềm - Bóng đá - Gái đẹp

63 Tỉnh Thành Phố

Chấp nhận thanh toán qua:
Ngan LuongBao Kim
  • Viettel
  • Vinaphone
  • MobiFone