.Két sắt chống cháy Hòa Phát

Tin đăng từ 05.12.2017 đến 16.08.2018 (Đã hết hạn)Xem bản lưu trữ:
http://raovat.123nhanh.com/Ha-Noi/thiet-bi-cong-nghiep/Ket-sat-chong-chay-Hoa-Phat-c3655.html
1.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS35N
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS35N
Kích thước : Bên ngoài: W411 x D374 x H338
- Bên trong: W329 x D210 x H223
Khối lượng : 35 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két nằm có khóa chìa, khóa mã.
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, đế chân nhựa cố định
+ Lòng két có 1 đợt cố định
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Xanh Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.

2.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS35D
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS35D
Kích thước : - Bên ngoài: W305 x D374 x H444
- Bên trong: W223 x D210 x H329
Khối lượng : 35 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két nằm có khóa chìa, khóa mã, mặt lạ hộp nhựa
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, đế chân nhựa cố định chịu lực
+ Lòng két có 1 đợt cố định
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn

Màu sắc : Đỏ
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.
3.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS35NDT
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS35NDT
Kích thước : - Bên ngoài: W411 x D374 x H338
- Bên trong: W329 x D210 x H223

Khối lượng : 35 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két nằm có khóa chìa, khóa mã.
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, đế chân nhựa cố định chịu lực
+ Lòng két có 1 đợt cố định
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Xanh Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.

4.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50N
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS50N
Kích thước : - Bên ngoài: W482 x D432 x H380
- Bên trong: W350 x D264 x H213

Khối lượng : 50 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két nằm có khóa chìa, khóa mã, mặt lạ hộp nhựa
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, đế chân nhựa cố định chịu lực
+ Lòng két có 1 đợt cố định
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Vàng Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.
6.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50D
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS50D
Kích thước : - Bên ngoài: W347 x D432 x H515
- Bên trong: W213 x D264 x H347
Khối lượng : 50 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két nằm có khóa chìa, khóa mã, mặt lạ hộp nhựa
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, đế chân nhựa cố định chịu lực
+ Lòng két có 1 đợt cố định
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn

Màu sắc : Xanh Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.

7.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS50NDT
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS50NDT
Kích thước : - Bên ngoài: W482 x D421 x H380
- Bên trong: W350 x D264 x H213

Khối lượng : 50 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két nằm có khóa chìa, khóa mã, mặt lạ hộp nhựa
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề, đế chân nhựa cố định chịu lực
+ Lòng két có 1 đợt cố định
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Xanh Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.


8.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS90K1C1
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS90K1C1
Kích thước : - Bên ngoài: W400 x D536 x H618 mm
- Bên trong: W273 x D361 x H420 mm
Khối lượng : 90 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng két đứng có khóa chìa, khóa mã, mặt lạ hộp nhựa
+ Chân có bánh xe di chuyển
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề.
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Xanh Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.
Xem thêm các sản phẩm khác tại : Két sắt chống cháy Hòa Phát


9.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS90K1DT
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS90K1DT
Kích thước : - Bên ngoài: W400 x D536 x H618 mm
- Bên trong: W400 x D536 x H618 mm
Khối lượng : 90 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, mặt nạ hộp nhựa
+ Chân có bánh xe di chuyển
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề.
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Vàng Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.

10.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS110K1C1
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS110K1C1
Kích thước : - Bên ngoài: W481 x D560 x H677 mm
- Bên trong: W333 x D340 x H461 mm
Khối lượng : 110 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, mặt nạ hộp nhựa
+ Chân có bánh xe di chuyển
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề. Lòng két có 1 đợt di động và ngăn kéo.
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Vàng Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.


11.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS110K1DT
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS110K1DT
Kích thước : - Bên ngoài: W481 x D560 x H677 mm
- Bên trong: W333 x D340 x H461 mm
Khối lượng : 110 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, mặt nạ hộp nhựa
+ Chân có bánh xe di chuyển
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề. Lòng két có 1 đợt di động và ngăn kéo.
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Vàng Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.

12.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS135K1C1
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS135K1C1
Kích thước : - Bên ngoài: W481 x D560 x H761 mm
- Bên trong: W332 x D340 x H545 mm
Khối lượng : 135 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, mặt nạ hộp nhựa
+ Chân có bánh xe di chuyển
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề. Lòng két có 1 đợt di động và ngăn kéo.
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Vàng Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.

15.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS135K1DT
[[​IMG]]

Mã sản phẩm : KS135K1DT
Kích thước : - Bên ngoài: W481 x D560 x H761 mm
- Bên trong: W333 x D340 x H545 mm
Khối lượng : 135 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, mặt nạ hộp nhựa
+ Chân có bánh xe di chuyển
+ Lòng két có 1 đợt di động và ngăn kéo.
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Đỏ Đen
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.

16.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS168K1C1
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS168K1C1
Kích thước : - Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm
- Bên trong: W423 x D382 x H608 mm
Khối lượng : 168 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm, mặt nạ hộp nhựa
+ Chân có bánh xe di chuyển
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề. Lòng két có 1 đợt di động và ngăn kéo.
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Vàng Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.

17.Két sắt chống cháy Hòa Phát KS168K1DT
[[​IMG]]
Mã sản phẩm : KS168K1DT
Kích thước : - Bên ngoài: W616 x D600 x H868 mm
- Bên trong: W423 x D374 x H608 mm
Khối lượng : 168 Kg
Chất liệu : Sắt sơn tĩnh điện toàn bộ
Kiểu dáng : + Két sắt chống cháy Hòa Phát
+ Dòng Két đứng có khóa chìa, khóa điện tử, tay nắm, mặt nạ hộp nhựa
+ Chân có bánh xe di chuyển
+ Két có 1 cánh mở với 2 bản lề. Lòng két có 1 đợt di động và ngăn kéo.
+ Két sắt có thể đổi được mã theo ý muốn
Màu sắc : Bạc
Xuất xứ : Sản phẩm của Nội thất Hòa Phát
Bảo hành : 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy, Bảo trì vĩnh viễn.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG ĐẠI THÀNH
ĐC : SỐ 366 TRƯƠNG ĐỊNH HOÀN MAI - HÀ NỘI
ĐT : 024.2282.9898 - 09.7161.9898 - - 04.6290.1111 - 09.8690.1111 
Email : [email protected]
Website : http://minhquangdaithanh.com/ http://thangnhom.com.vn/
Website : http://xedayhang.net.vn/, http://candientupro.vn/ , http://thang.vn/​
Liên Hệ: 366 trương định , hoàng mai , hà nội
0971619898 -024.22829898[email protected]
4.4Đăng ngày: 05.12.2017 | Hết hạn: 16.08.2018 | Đã xem:64 | Thích:0 | Báo xấu:0 | Quan tâm: 16
Google+
Đối tác quảng cáo: Bánh Trung Thu - Vé Máy Bay - Nhà Đất - Thiết kế website - Xe mô hình - Rao vặt - Truyện cười - Phần mềm - Bóng đá - Gái đẹp

63 Tỉnh Thành Phố

Chấp nhận thanh toán qua:
Ngan LuongBao Kim
  • Viettel
  • Vinaphone
  • MobiFone