quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh-Niêm .*$.

Tin đăng từ 12.07.2018 đến 10.09.2018 (Đã hết hạn)Xem bản lưu trữ:
http://raovat.123nhanh.com/Ho-Chi-Minh/me-be/quyet-dinh-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-tnhh-Niem--d5c35.html

Tôi kinh doanh đồ trang sức nhưng tôi nghe nói rằng các nhà quản lý thị  quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh  trường buộc phải niêm yết giá thẳng trong mục trong khi giá vàng lên và xuống tôi phải viết giá rõ ràng cho từng loại, riêng biệt và công cộng. Tôi đã đóng dấu cho mỗi mục. Vì vậy, hãy để tôi hỏi là sau đó tôi bị phạt vì luật giá niêm yết?
Theo quy định tại Nghị định 24/2012 / NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Điều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh mua vàng trang sức, mỹ nghệ

1. Niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch hàm lượng vàng, nội dung, giá mua, giá bán vàng trang sức, mỹ nghệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm bán ra trên thị trường. .

2. Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hoá đơn, chứng từ.

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.

4. Có biện pháp, thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

5. Tuân thủ các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nếu bạn không niêm yết giá chính xác, bạn sẽ bị xử phạt theo Nghị định 109/2013 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin về giá hàng hoá, dịch vụ

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau:

a) Không niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ tại nơi phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật;

b) Niêm yết giá không đúng quy định, gây nhầm lẫn cho khách hàng.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với hành vi vi phạm thứ hai trở lên.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hoá với giá cao hơn giá niêm yết của hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân khác quy định tại khoản 5 Điều này quy định.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin về giá hàng hoá, dịch vụ dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật, ngoài hình thức niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa và dịch vụ do Nhà nước định giá; Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và kê khai giá.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hoá với giá cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ bình ổn giá, danh mục hàng hoá bị hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi công khai quỹ bình ổn giá theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Bắt buộc phải trả lại cho khách hàng số tiền đã thu được với giá cao hơn giá niêm yết đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này mà khách hàng không xác định được. ngân sách.
Hãy để tôi hỏi, công ty của tôi đã đăng ký kinh doanh ở một nơi (A) và làm việc ở một nơi (B) .. B là nơi làm việc, giao dịch nhận giấy tờ, điện thoại, gửi và nhận hóa đơn, fax, ... chỉ đăng ký kinh doanh và nộp thuế. Như thế có ổn không? Nếu có thì đăng ký lao động ở đâu?
Xin chào!

Nếu bạn muốn kinh doanh tại một địa điểm khác, bạn cần phải trải qua quy trình để thiết lập một địa điểm kinh doanh, hoặc để thiết lập một chi nhánh, hoặc để thiết lập một văn phòng đại diện.

Nếu bạn kinh doanh tại một địa điểm mà không thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp của bạn đang hoạt động kinh doanh thì có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Nghị định 155/2013 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, đầu tư)

Nếu bạn thiết lập một văn phòng đại diện hoặc chi nhánh ở nơi khác, bạn  quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh sẽ đăng ký làm việc tại văn phòng hoặc văn phòng chi nhánh.

Trân trọng!

Văn phòng đại diện của công ty phụ thuộc vào trụ sở chính để số đăng ký lao động tại văn phòng đại diện có hiệu lực không?

Thuế duy nhất mà một văn phòng đại diện phải thực hiện (nếu cần) là thuế thu nhập cá nhân (do người sử dụng lao động trả), vì vậy việc đăng ký tại địa điểm của văn phòng đại diện là hoàn toàn hợp lý và hợp lệ. Việc hạch toán phụ thuộc chỉ hiệu quả về chi phí, không ảnh hưởng đến quan hệ lao động và kê khai lao động.
Tôi đọc lời khuyên của bạn và thấy nó hữu ích.

Trong phần trên, bạn nói về PIT của nhân viên làm việc tại RO, tôi có một số câu hỏi để làm rõ:

1. Đăng ký công nhân tại trụ sở chính: Điều này có vẻ hợp lý, nhưng có quy định về điều này không? nó là bắt buộc?

2. Bên cạnh đó, nó cũng liên quan đến việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên văn phòng đại diện: Tôi không biết tôi có thể nộp lá thư chính thức cho Cục Thuế nơi đặt trụ sở. trụ sở chính hay không? (bởi vì Văn phòng đại diện không tiến hành kinh doanh, chỉ có PIT được tạo ra bởi nhân viên, rất đơn giản)

Trong phần 2, tôi hỏi một số cục thuế ở 2 nơi được trả lời giống như bạn, nhưng tôi đang tìm kiếm một cơ sở pháp lý để xem xét nhưng không tìm ra (do yếu kém tài chính).

Cảm ơn bạn. Kính thưa.
Xin chào các bạn! Theo quy định, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan văn hoá, cơ quan công an và cơ quan bảo hiểm có thể tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Nếu kiểm tra, Luật Kiểm tra, pháp luật, nếu có kiểm tra?

Trân trọng!
Tôi đã kiểm tra trong phần Điều khoản pháp lý để nhận kết quả như sau:

- Thanh tra doanh nghiệp nhà nước là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý định kỳ hoặc đột xuất theo căn cứ, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để chấp hành pháp luật. pháp luật và tuân theo quyết định của chủ sở hữu DNNN.

- Kiểm tra doanh nghiệp nhà nước là hoạt động rà soát, xác minh, làm rõ và kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo định kỳ hoặc đột xuất theo căn cứ, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để tuân thủ pháp luật và chấp hành quyết định của chủ doanh nghiệp nhà nước. .

Nghị định số 49/2014 / NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu
Xin chào luật sư!

Luật sư hỏi cô ấy về địa chỉ kinh doanh của cô ấy.

Công ty chúng tôi được thành lập vào tháng 1 năm 2014 và địa chỉ kinh doanh là: Thôn Phú Điền - Xã Phú Điền - Huyện Từ Liêm - HN- VN

Nhưng sau đó huyện Từ Liêm chia thành hai huyện: quận Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm.

Xã Phú Điền Xã PHÚ DIÊN

Hiện nay, phường Phú Điền đang phân chia khu phố, hẻm và nhà số, nhưng phải mất một thời gian dài, vì vậy tôi không có địa chỉ chính xác để thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Vì vậy, luật sư của tôi hỏi tôi, bạn có phải thay đổi địa chỉ phải không?

Vì không có địa chỉ mới chính xác nên đã không thay đổi dù có bị phạt hay không?

Cảm ơn bạn!
Về nguyên tắc, nếu không có quyết định nào được thực hiện để thay thế địa quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh  chỉ cũ bằng địa chỉ mới, địa chỉ cũ sẽ vẫn hợp lệ. Trong trường hợp này luật không rõ ràng, vì vậy tôi nghĩ để đảm bảo bạn nên làm công văn thuế và DPI để hướng dẫn và sau đó làm điều đó sẽ không sợ bị phạt tiền.
Bạn có thông tin gì khi bạn sẽ cấp lại một địa chỉ đầy đủ? Nếu bạn có tin nhắn đó, bạn có thể đợi và khi đại lý hỏi, bạn cũng có thể cung cấp cho họ. Điều quan trọng là bạn giải thích cho chính quyền.

Liên Hệ: luật hùng phát
4.5Đăng ngày: 12.07.2018 | Hết hạn: 10.09.2018 | Đã xem:26 | Thích:0 | Báo xấu:0 | Quan tâm: 7
Google+
Đối tác quảng cáo: Bánh Trung Thu - Vé Máy Bay - Nhà Đất - Thiết kế website - Xe mô hình - Rao vặt - Truyện cười - Phần mềm - Bóng đá - Gái đẹp

63 Tỉnh Thành Phố

Chấp nhận thanh toán qua:
Ngan LuongBao Kim
  • Viettel
  • Vinaphone
  • MobiFone