Rotary actuator ADM 322 Sauter Vietnam - TMP Vietnam

Tin đăng từ 19.06.2017 đến 10.07.2017 (Đã hết hạn)Xem bản lưu trữ:
http://raovat.123nhanh.com/VietNam/thiet-bi-cong-nghiep/Rotary-actuator-ADM-322-Sauter-Vietnam-TMP-Vietnam-b5a98.html
 
www.123nhanh.com: Rotary actuator ADM 322 Sauter Vietnam - TMP Vietnamwww.123nhanh.com: Rotary actuator ADM 322 Sauter Vietnam - TMP Vietnam
Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp...

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng các thiết bị của hãng Sauter.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:
Mr Tấn
sđt: 01215 303 964
Email: sale09@tmpvietnam.com

Features

For operating control units such as control valves, butterfly valves etc.

For controllers with a switching output (2-point or 3-point control)

15 Nm nominal torque and holding torque

Synchronous motor with electronic control unit and load-dependent cut-off

Low operating noise

Direction of operation and running time can be set using coding switches

Gear unit can be disengaged for manual adjustment

Electrical parallel operation of up to five actuators possible

Numerous adapters enable the unit to be fitted onto defined non-SAUTER control valves

Maintenance-free gearbox made of plastic and steel, and gearbox base-plates made of steel

Mounting columns made of aluminium

Model Hãng
FA10 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA20 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA30 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLE 125 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA50 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA100 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA200 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA300 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FA500 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FP2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FP5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FH5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FH50 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SD50N100 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SD100N100 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DB50-2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DB500-2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
LB 200-2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TB 1000-0.1F Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TE 1250-0.1F Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TJ Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TB 200-0.1US Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TN 30-0.01EE Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HAD 100-1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TI-D Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HMM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HMO Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HO 1K Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SMT 10K-3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 30K-6 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 30K-5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 60K-6 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKC 60K-5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKA 30K-4 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FKA 60K-4 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 3K0.2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 6K0.5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 15K1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 30K2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 3K1NM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 6K2NM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 15K5NM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CXB 30K10NM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 300-3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 3K-5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 6K0.1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 15K0.2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 30K0.5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CFS 50K-3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 4K0.02 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 15K0.05 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 16K0.1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 30K0.1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 30K0.1L Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 36K0.2L Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 60K0.2 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CDS 100K0.5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AUSSTELLUNG4 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AUSSTELLUNG5 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ETIKETTIERCD Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT002 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT003 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT101 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
CERTIFICAT999 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE101F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE102F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE201F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE301F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
XYE302F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ZDR101F011 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ZDR102F021 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK13.4040S Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK13.4050S Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK82.4/3726M Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RAK82.4/3728M Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFC7B Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL201F001 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL20 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL611F200 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TFL611F600 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DFC17B Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DFC27B Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSA14 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSB1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSF1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HBC1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SDU1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SVU100F005 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSDU1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGE1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGT3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGH1 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGQ Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FCIU Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
NRT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLE Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGS Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EQJW Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
STU Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
FXV Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
LET Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TXT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TRT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ERA Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EXR Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RDT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AKM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AKF Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AR3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ASM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ASF Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AVF Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AVM Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
ASV Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AVN Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DEF Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
MH3 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AXS Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUL Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
AXT Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUL Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VXL Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
B6R Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUD Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUE Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
BUG Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
V6R Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VKR Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUD Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUE Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUG Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
VUS Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RXP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TKSP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TSFP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
TKP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
HSUP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RCP Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSDU Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSDI Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSU Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
DSI Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EGQ110 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 225 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 521 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 524 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-AS 525 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 170 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 270 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EYR 203 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 260 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
SDU 101 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
RLE 152 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-FM 264 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-IO 532 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam
EY-IO 530 Sauter VietNam, Đại lý Sauter VietNam

 
Liên Hệ: Mr Tấn
01215303964trungtan1821993
4.5Đăng ngày: 19.06.2017 | Hết hạn: 10.07.2017 | Đã xem:28 | Thích:0 | Báo xấu:0 | Quan tâm: 7
Google+
Đối tác quảng cáo: Bánh Trung Thu - Vé Máy Bay - Nhà Đất - Thiết kế website - Xe mô hình - Rao vặt - Truyện cười - Phần mềm - Bóng đá - Gái đẹp

63 Tỉnh Thành Phố

Chấp nhận thanh toán qua:
Ngan LuongBao Kim
  • Viettel
  • Vinaphone
  • MobiFone