Căn hộ view biển Nha Trang duy nhất sở hữu sổ hồng lâu

Ti V Trí Vàng Trên Cung Đưng Du Lch Sôi Đng Bc Nht Nha Trang !
???????????? ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????? - Căn H Duy Nht S Hu S Hng Lâu Dài.
???? To lc ti "????????̣ ????????????́ ????????̀????????" trên Đưng Bin Trn Phú.
T
m nhìn "????????????̂???????? ????????????̛́???? ????????̣???? ???????????????? ????????????̂̉????" Nha Trang.
Đ
c bit "????????̂̉ ????????̂̀???????? ????????̛̉ ????????̛̃???? ????????̂???? ????????̀????" d dàng khai thác cho thuê hoc đnh cư. Chính thc gi ch 50tr/sut (Cam kết không mua hoàn li 100% tin gi ch).
Vi
̣ Trí : Gần Cầu Trần Phú, Xóm Cồn,Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hoà
Diện tích căn hộ : 1382 c
ăn. Tòa HH1 cao 24 t
ng vi 386 căn h có Din tích t 38 102m2 & Sky Villas: 209 266m2
HH2 có t
ng cng 386 căn h có Din tích t 44 – 116m2 & Sky Villas: 255 – 260m2
T
òa HH3 có tng cng 569 căn h có Din tích t

Liên hệ: ĐẠI DIỆN KINH DOANH
Đăng ngày: 29-10-2020
Hết hạn: 28-12-2020
Đã xem: 1
Báo vi phạm: 0