Tổ chức các buổi chuyên đề chuyên môm

Tách ra từ hội thảo khoa học, các buổi thảo luận chuyên đề chuyên môn chỉ có duy nhất một diễn giả và chỉ xoay quanh một chủ đề chính

Trang thiết bị sự kiện vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Liên hệ: Nie Le Binh Minh
Đăng ngày: 03-11-2020
Hết hạn: 03-12-2020
Đã xem: 10
Báo vi phạm: 0

Danh mục rao vặt