Công thức, cách dùng và bài tập : Would rather

Tin đăng từ 25.07.2019 đến 15.08.2019 (Đã hết hạn)Xem bản lưu trữ:
http://raovat.123nhanh.com/VietNam/sach-bao-tap-chi/Cong-thuc--cach-dung-va-bai-tap--Would-rather-f82f5.html

Cấu trúc ‘would rather’ với một chủ ngữ
https://stepup.edu.vn/


Cấu trúc would rather ở thì hiện tại hoặc tương lai 
Cách dùng:
Cấu trúc would rather có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn của người nói về một điều gì đó ở hiện tại hoặc tương lai. Cách dùng này thường được sử dụng trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh trang trọng hoặc trong văn viết.

Công thức: 
Khẳng định (+): S + would rather (‘d rather) + V (nguyên thể)

Phủ định (-):  S + would rather (‘d rather) + not + V (nguyên thể)

Nghi vấn (?): Would + S + rather + V

Ví dụ: 
Bill rather spend time on the beach.

I would rather learn a new language than study math.

Would you rather stay at home?

Would they rather do homework tomorrow morning?

She’d rather not go to class today.

I’d rather not answer that question.Cấu trúc would rather ở thì quá khứ 

Cách dùng:
Cấu trúc ‘would rather’ có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn, nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Công thức: 
Khẳng định (+): S + would rather + have + V (quá khứ phân từ)

Phủ định (-):  S + would rather + have (not) + V (quá khứ phân từ)

Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V (quá khứ phân từ)

Ví dụ: 
She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasn’t spent on a holiday.)

I’d rather have seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)


Cấu trúc would rather trong tiếng anh

Note: Bên cạnh việc học các cấu trúc ngữ pháp, nạp từ vựng tiếng Anh hàng ngày là một điều không thể thiếu. Bạn nên tìm cho mình những phương pháp và cuốn sách học từ vựng hiệu quả. Sách Hack não 1500 từ vựng tiếng Anh áp dụng phương pháp học từ qua truyện chêm và âm thanh tương tự, trở thành cuốn sách từ vựng best seller năm 2018.Cấu trúc ‘would rather than’ và ‘would rather or’ 

Để thể hiện sự ưu tiên, yêu thích một việc gì đó hơn một việc khác, ta có thể sử dụng ‘would rather than’ và ‘would rather or’. Đây cũng là cách dùng phổ biến của cấu trúc would rather trong tiếng Anh.

Ví dụ:

Would you rather eat dinner out than cook dinner tonight?

She would rather haven’t eat that chocolate cake. 

Would you rather eat here or go out?

Would you rather study or watch TV?Cấu trúc ‘would rather’ ở hiện tại hoặc tương lai 
Cách dùng:

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được sử dụng để giả định điều gì đó đối lập với hiện tại hoặc mong muốn ai đó làm gì ở hiện tại hoặc tương lai. Cách dùng này thương đự

Công thức:
Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2 + V (quá khứ)

Phủ định (-): S1 + would rather (that) + S2 + not + V (quá khứ)

Nghi vấn (?): Would + S + rather +  S2 + V (quá khứ)

Ví dụ:
Tom would rather Mary bought an SUV.

Would you rather she stayed here with us?

I would rather my son worked in finance.

Susan would rather Peter took a plane.

Would you rather her sister flew home tomorrow?

Would you rather he came with us to the meeting?

I would rather they did something about it instead of just talking about it. 

Would you rather I wasn’t honest with you? Cấu trúc ‘would rather’ ở quá khứ 
Cách dùng:

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được sử dụng để thể hiện mong muốn, nuối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ hoặc giả định điều đối lập với quá khứ. Cách sử dụng này cũng tương đương với cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Công thức:
Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2+ had + V (quá khứ phân từ)

Phủ định (-):S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V (quá khứ phân từ)

Nghi vấn (?): Would + S + rather +  S2 + had + V (quá khứ phân từ)

Ví dụ:
I’d rather you hadn’t rung me at work. 

Linda would rather that she hadn’t divorced her husband.

The teacher would rather that I had gone to class yesterday.


Cách dùng would rather trong tiếng anh


Dạng viết tắt của ‘would rather’ 
Thông thường, ‘would rather’ sẽ được viết tắt (trừ trong các văn bản trang trọng).

Khẳng định (+):

He would = He’d

She would = She’d

We would = We’d

They would = They’d

It  would = It’d

You would  = You’d

I would = I’dPhủ định (-):

He would rather not = He’d rather not

She would rather not = She’d rather not

They would rather not = They’d rather not

You would rather not = You’d rather not

It  would rather not =It’d rather not

We would rather not = We’d rather not

Tham khảo thêm : https://stepup.edu.vn/sachhacknao 

Bài tập về cấu trúc would rather trong tiếng Anh


Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ:
Jennifer’d rather … (stay) home for dinner tonight.
I think I’d prefer … (play) chess today.
Would you rather I … (leave) you alone?
I’d rather the students … (study) for their test.
Peter prefers … (relax) at home on the weekend.


Bài tập 2: Điền to, than, or và chỗ trống:
Do you prefer coffee … tea?
I think I’d prefer … drive to California. 
Would you rather go to the club … go to the beach? (asking for a choice)
He’d rather work all day … go to the beach! (make a specific choice)
My friend prefers Japanese food … American food.


Bài tập 3: Chọn đáp án đúng:
I don’t fancy the theatre again. I’d rather  (go/to go/going) to the cinema.
I’d rather speak to him in person  (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone. 
If I had a choice I think I’d rather  (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) . 
I would rather you (go/went/had gone) home now.
I don’t want to go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.
I’d rather go in December (than/that/to) in May.
I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.
I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.
He would rather (save/saves/saving) up than(spend/spends/spending) all his money.
Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?


Đáp án
Bài tập 1:
stay
to play 
left
study
relaxing / to relax

Bài tập 2:
to
to
or
than
to

Bài tập 3
go
than discuss
live in Paris than in London
went
stay
than
than stay
stayed
save/spend
didn’t go

Trên đây là các cách dùng phổ biến của cấu trúc would rather bạn có thể bắt gặp trong các cuộc đàm thoại tiếng Anh của người nước ngoài. Hãy đọc kỹ và note lại để nắm được cách dùng would rather đồng thời thực hành thường xuyên để biến kiến thức đó thành của mình nhé!

Chắc bạn sẽ cần : https://stepup.edu.vn/blog/cau-truc-as-soon-as/

_________________
http://stepup.edu.vn
Liên Hệ:
0987950806
4.3Đăng ngày: 25.07.2019 | Hết hạn: 15.08.2019 | Đã xem:55 | Thích:0 | Báo xấu:0 | Quan tâm: 14
Google+
Đối tác quảng cáo: Bánh Trung Thu - Vé Máy Bay - Nhà Đất - Thiết kế website - Xe mô hình - Rao vặt - Truyện cười - Phần mềm - Bóng đá - Gái đẹp

63 Tỉnh Thành Phố

Chấp nhận thanh toán qua:
Ngan LuongBao Kim
  • Viettel
  • Vinaphone
  • MobiFone