QUÊN MẬT KHẨU

E-Mail đăng ký
Mã kiểm tra
 
Hướng dẫn: Sau khi điền các thông tin yêu cầu như "Email đăng ký", "mã kiểm tra" và nhấp vào nút "Lấy Mật Khẩu" một Email khôi phục mật khẩu sẽ được gửi đến Email mà bạn cung cấp. Hãy kiểm tra Email và nhấp vào liên kết trong Email để nhận ngay mật khẩu mới.
Lưu ý:
  • Nếu bạn không tìm thấy Email hãy kiểm tra trong hộp thư "Spam" hoặc "Bulk Mail"
  • Nếu bạn vẫn chưa nhấp vào liên kết lấy mật khẩu trong Email thì "mật khẩu tài khoản" của bạn vẫn còn là mật khẩu cũ.
  • Liên kết yêu cầu lấy mất khẩu trong Email sẽ tự hết hạn trong vòng 1 tháng.